среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachety z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie oprócz kilku wypadków.

Konstrukcja ploty z plastiku na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Balaski z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady PVC na plot i bramkę ze sztachetek zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachety PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy proponowane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий